test

Taba Capital מתכננת פרויקטים גם בתור חברה יזמית, ולא רק בתור חברה מארגנת. זאת בין השאר באמצעות ליווי פיננסי ומשקיעים בעלי הון עצמי רב.

התפישה החברתית שמנחה את Taba Capital כחברה מארגנת, נוכחת גם במודל היזמי. כך למשל, אנו נותנים לדיירים שלנו את האפשרות להשפיע על כל היבטי התכנון בפרויקט העתידי, משקפים להם את כדאיותו הכלכלית ונותנים להם לבחור אפילו (!) את הקבלן שיבצע את הפרויקט החדש.

מהו המודל היזמי של תבע קפיטל?

ברוב מיזמי ההתחדשות העירונית בישראל, לאחר חתימת בעל הדירות על הסכמים סופיים מול החברה היזמית, הופכת אותה חברה לבעלת הדעה – באופן התכנון, בבחירת היועצים, בהחלטה על סוגי הדירות העתידיות לשיווק, בבחירת הקבלן ובהיבטים משמעותיים רבים נוספים.

בעוד המודל החברתי מסתיים בשלב אישור התב"ע, במודל היזמי Taba Capital מקדמת ומממנת את התכנון עד לשלב היתר הבנייה, ולאחר מכן מממנת גם את ביצוע הפרויקט כולו. במודל, זה, בעלי הזכויות הינם שותפים שלנו לכל אורך הפרויקט ועד לשלב מסירת הדירות.

למה לבחור ב-Taba Capital

אנחנו בתבע קפיטל מאמינים בפינוי-בינוי מסוג אחר: כזה הכולל תכנון משותף עם בעלי הדירות, וסולל יחד איתם את הדרך לביתם החדש. החברה פונה לדיירי מתחמים ייחודיים בעלי נוף ודירות גדולות, ומציעה להם התחדשות עירונית יוקרתית המדגישה את הייחודיות הקיימת ומשביחה את נכסיהם בעשרות אחוזים.

 

 

טכנולוגיה שמדייקת את הוודאות הכלכלית

האלגוריתם שפיתחנו מספק תמונה מהימנה של הכנסות והוצאות הפרויקטים, עוד בטרם החלו. כך מובטח לנו כי שום פרויקט לא ייתקע מסיבות כלכליות.

תמורות אופטימליות לבעלי הדירות

בתהליך קידום התב"ע אנו מתכננים מתחמים שלמים מחדש, באופן שמבטיח תמורות גדולות יותר ואיכות חיים גבוהה עבור דיירי הפרויקט.

ניסיון, מקצועיות ויחס אישי – לאורך כל הדרך

אנשי Taba Capital מצוידים בניסיון מקצועי רב ומקפידים כי אתם, בעלי הזכויות בקרקע העתידה להיבנות מחדש, תקבלו תשובות ופתרונות לכל בעיה, בכל עת.